Privacyverklaring

Hotel Alpenhof
Klaus Dengg
Familie Gabi & Klaus Dengg
Hintertux 750
A-6293 Tux
Tel.: 05287/8550
Fax: 05287/8550-99
Europacode +43-5287-8550
E-mail: k.dengg@alpenhof.at

Bedrijfsnaam: Hotel Alpenhof
Handelsregisternummer: 324783y
BTW-nummer: ATU 333 229 09

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een aanvraag indient of boekt via onze website, wanneer u andere diensten koopt, zoals een voucher, of wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief. Wij willen u een overzicht geven van de soorten gegevens die worden verzameld, hoe ze worden gebruikt en met welk doel ze worden verzameld. U kunt er zeker van zijn dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens de hoogste prioriteit heeft voor ons en dat wij zorgvuldig omgaan met uw aan ons toevertrouwde informatie in het kader van ons aanbod, onze verkoop en onze diensten. Uiteraard informeren wij u ook in hoeverre u de opslag van uw gegevens kunt herroepen. Het hotel xxx is gerechtigd van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van ontwikkelingen en specificaties. Mochten dit belangrijke en essentiële wijzigingen zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. De gekozen aanspreekvorm met betrekking tot alle informatie sluit mannen en vrouwen in.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt?

Wij van hotel Alpenhof verzamelen persoonlijke gegevens om u de best mogelijke service te kunnen bieden, u te kunnen informeren en u te kunnen voorzien van een overeenkomstig serviceaanbod. Wij vragen om persoonlijke gegevens, die ons helpen om een aanbieding te kunnen doen en/of op uw wens een reserveringsbevestiging te ontvangen en daarmee uw gegevens in ons hotelprogramma op te nemen. Wij handelen volgens de beginselen van gegevensminimalisering en beperken ons tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht of de precontractuele offerte. Verder helpt u ons met het feit dat wij u ook in de toekomst voor u eventueel interessante speciale aanbiedingen kunnen doen en wij u over nieuwe mogelijkheden voor uw vakantie kunnen informeren. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid - eenvoudig en gratis - om ons te informeren als u geen verdere productaanbiedingen, nieuws of speciale aanbiedingen wenst te ontvangen. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de overeengekomen diensten en wij veronderstellen dat u een gerechtvaardigd belang kunt hebben bij verdere informatie en zolang er geen herroeping heeft plaatsgevonden. Bovendien wijzen wij erop dat het wissen van gegevens juridisch niet mogelijk is als wij niet verplicht zijn de gegevens op te slaan op grond van andere - dwingende - wettelijke bepalingen.

Welke gegevens worden verzameld?

Voor het vervullen van uw wensen, bijv. om een offerte te ontvangen, een boeking te maken, een voucher te kopen, zich te abonneren op een nieuwsbrief, worden alleen die gegevens opgevraagd en verzameld die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor precontractuele informatie. Dat kunnen zijn: Voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast kunnen we vragen om informatie die ons helpt te begrijpen wat verder nog belangrijk voor u kan zijn en voor marktonderzoeksdoeleinden om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen. De opgave van deze informatie is vrijwillig en wordt daarom als niet verplicht beschouwd voor de uitvoering van een contract. Zo beslist u zelf of u deze informatie al dan niet via een aanvraagformulier, een nieuwsbrief of iets dergelijks wilt invullen.

Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw gegevens?

U heeft recht op correctie van uw gegevens: Mocht u in onzecommunicatie merken dat wij gegevens onvolledig/onjuist hebben opgenomen, dan verzoeken wij u ons van de correcties op de hoogte te stellen. Recht om uw gegevens te verwijderen: Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen, heeft u het recht de opslag van uw gegevens te wissen en te herroepen. Dit geldt bijvoorbeeld als u niet meer geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het recht op verwijdering is niet van toepassing als een ander recht verplicht is en daarom een andere wettelijke bepaling ons verplicht om de gegevens op te slaan. Recht op beperking: De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat deze de verwerking beperkt. Het recht van bezwaar: de betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit de specifieke situatie. Uiteraard heeft u te allen tijde recht op informatie over uw gegevens. Laat het ons per e-mail of telefonisch weten als u daarop rechten wilt doen gelden. We wijzen er beleefd op dat we een kopie van uw identiteitskaart nodig hebben voor verzoeken die u telefonisch of per e-mail doet om ervoor te zorgen dat het om een legitiem verzoek gaat.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven en zo ja, waarom?

Wij van hotel Alpenhof bevestigen hierbij dat wij geen gastgegevens aan derden zullen doorverkopen of anderszins ter beschikking zullen stellen voor marketing- of andere afwijkende doeleinden. Om er echter zeker van te zijn dat u onze productaanbiedingen en bedrijfsinformatie, reserveringen en/of bestellingen ontvangt, werken wij samen met externe partners die deze diensten voor ons verzorgen. Dat zijn bijvoorbeeld drukkerijen, lettershops en IT-dienstverlener die er voor zorgen dat de door u gewenste post goed bij u aankomt - maar ook nieuwsbrievenzenders, die uitsluitend voor de verwerking verantwoordelijk zijn, met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben en die ons een zo hoog mogelijke mate van gegevensbescherming moeten bieden. Deze bedrijven en/of personen zijn eveneens verplicht om uw gegevens met de grootste zorg te behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring. Bovendien kunnen wij in hotel xxx wettelijk of volgens officiële instructies verplicht zijn om gegevens aan de autoriteiten bekend te maken in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Het plaatsen van links van de hotel-website naar andere externe websites betekent geen doorgifte van persoonsgegevens, maar dient alleen voor verdere informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere externe, niet-hotel websites. Dit kunnen links zijn naar sportpartners, vrijetijdsvoorzieningen in de regio, kabelbanen, enz. Onze gasten beslissen zelf of ze deze links willen volgen of niet. Wij informeren u ook graag telefonisch of per e-mail over eventuele vragen die u heeft.

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming

Wij nemen technische maatregelen om de informatiebeveiliging op het gebied van gegevensbescherming te verbeteren en om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, doorgifte en vernietiging. Daartoe werken we met technische en elektronische procedures voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging. In omgevingen waar creditcardgegevens via de website kunnen worden ingevoerd, hanteren we SSL-codering. Dit garandeert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke creditcardgegevens bij transacties via internet.

Persoonlijke gegevens voor sollicitaties via e-mail of het sollicitatieformulier

We zijn blij dat veel sollicitanten per e-mail contact met ons hebben opgenomen en ons hun sollicitatiedocumenten hebben toegestuurd. De gegevens van de sollicitanten worden opgeslagen ten behoeve van de sollicitatie, het zoeken van personeel, de interesse in een geadverteerde of wellicht toekomstige geadverteerde functie. Wij slaan de gegevens van sollicitanten op voor 7 (zeven) (Op verzoek van de persoon in kwestie kan er ook nog opslag plaatsvinden) maanden en verwijderen vervolgens de gegevens van sollicitanten als er geen dienstverband ontstaan is. Gegevens van werknemers na een arbeidsverhouding worden op verzoek gewist, indien andere wettelijke bepalingen verwijdering niet verbieden.

Video-opnamen en fotogegevens

Als er video-opnamen worden gemaakt in de openbare ruimtes van het hotel, zullen wij u hier attent op maken. Video-opnamen worden 72 uur lang bewaard en kunnen alleen door geautoriseerde personen worden bekeken. Foto shootings: Indien foto shootings plaatsvinden in ons hotel, zullen wij u hierover informeren in onze communicatiemedia in het hotel. Verder informeren wij u bij evenementen in het hotel of georganiseerd door het hotel of buiten het hotel tijdig in de inhouse informatie, in de “ochtendpost” en in de evenementenaankondigingen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen. Zonder uw toestemming plaatsen wij geen gastfoto's op onze website of op onze social media kanalen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website - u kunt het gebruik van cookies echter te allen tijde via uw browserinstellingen uitschakelen.

Cookies worden op verschillende pagina's gebruikt om het gebruik van onze website en communicatie te gemakkelijker te maken en om onze aanwezigheid op het internet beter af te stemmen op uw behoeften. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden voornamelijk gebruikt om te achterhalen welke delen van onze website veelvuldig worden bezocht en om de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de website voor gasten en bezoekers te optimaliseren. U kunt cookies te allen tijde uitschakelen en toch alle pagina's van de website onbeperkt bezoeken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Hiervoor hebben wij met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens. De gegevens worden op basis van het "Privacy Shield" naar de VS gestuurd.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Google verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Deze website gebruikt de functie "Activering van IP-anonimisering". Hierdoor wordt uw IP-adres door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google of Google Analytics.

Deactivering van Google-reclame
(http://www.google.com/privacy_ads.html) of op de deactiveringssite van de network advertising initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp)

Gebruik van Google maps

Gebruik van Google maps: De diensten van de media-eigenaar gebruiken Google Maps om kaarten weer te geven en routekaarten te maken. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer de gebruiker het platform gebruikt, maakt hij een directe verbinding met de servers van Google. Google ontvangt apparaatspecifieke gegevens, locatiegegevens, IP-adres (logbestanden)en informatie over cookies. Door het gebruik van het platform, gaat de gebruiker akkoord met de overdracht, verzameling, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde gegevens door Google.

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een webanalysedienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Hiervoor hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens. Een deel van de gegevens wordt doorgestuurd naar de VS. De gegevens worden op basis van het "Privacy Shield" naar de VS gestuurd.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Facebook opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Facebook verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Facebook Pixel maakt ook gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Facebook zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Facebook kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Facebook verwerken.

Gedetailleerde informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan, vindt u op Facebook in het privacybeleid van Facebook.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig en informatie aan de hand waarvan we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Als er meer vrijwillig verstrekte informatie over aandachtsgebieden, postcode, wordt verzameld, dienen deze alleen om u te voorzien van gerichte informatie.  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs indien een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich zonder medeweten van de rechthebbende registreert voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan plaatsvinden via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielgebied of door mededeling aan bovenstaande contactmogelijkheden.

Verklaring van toestemming van de gebruiker

Door gebruik te maken van onze website en de aanbiedingen die deze bevat, stemt u ermee in dat de persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt door ons worden opgeslagen en verwerkt en gebruikt in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie

U hebt het onbeperkte recht op gratis informatie over uw door ons opgeslagen gegevens, alsmede het recht om ontoelaatbare gegevens te wissen of te blokkeren resp. het recht om onjuiste gegevens te corrigeren. Op verzoek delen wij u ook graag schriftelijk mee of en welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Waar mogelijk zullen wij passende maatregelen nemen om de gegevens van u die bij ons opgeslagen zijn op korte termijn bij te werken of te corrigeren. Neem in dat geval rechtstreeks contact op met de administratie van ons hotel.